Priežiūra ir aptarnavimas

Atliekame reklaminių iškabų priežiūros darbus.
Pasirašome trumpalaikes ir ilgalaikes priežiūros abonentines sutartis, pagal sutartinius įsipareigojimus įsipareigojame valyti iškabas, perklijuoti lipdukus, keisti elektros apšvietimo detales prieš jiems sugendant, utilizuojame apšvietimo prietaisus ir detales.